Месопреработвателно предприятие „Макро - Кор” ЕООД има въведена и внедрена НАССР система и международен стандарт за качество и безопасност на храните IFS Food , гарантиращ високо качество  на нашата продукция

Some Alt Text
Some Alt Text